KONTAKT

Konwent Bonifratrów
ul. Ks. L. Markiefki 87
40-211 KATOWICE
tel.: (0 32)  258 95 82; fax: (0 32)  353 00 22
konwent@bonifratrzy.katowice.pl


Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów
ul. Ks. L.Markiefki87
40-211 KATOWICE
tel.: (0 32) 357 62 00; fax: (0 32)  357 62 38
szpital@bonifratrzy.katowice.pl


Administrator
marketing@bonifratrzy.katowice.pl